Tälje mark

Totalentreprenör inom
mark-, betong- och anläggningsarbeten

Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Tälje Mark AB                                                               Moderbolag Infrea AB (publ)
Box 309                                                                          www.infrea.se
151 24 Södertälje
Telefon 08-550 142 70 
Besöksadress: Gröndalsvägen 2B

Tälje Mark AB

Tälje Mark AB

info@taljemark.se

08-550 142 70

Anders Henlöv 

VD/Arbetschef

anders.henlov@taljemark.se

070-543 80 26

Christina Sand

Ekonomichef 

christina.sand@taljemark.se

070-214 10 58

Fredrik Olsson

Produktionschef

fredrik.olsson@taljemark.se

070-578 23 52

Robert Gustafsson

Platschef - Mark

robert.gustafsson@taljemark.se

070-180 27 33

Peder Andersson

Platschef - Betong

peder.andersson@taljemark.se

070-212 17 75

Roger Tennorth

Arbetsledare - Betong

roger.tennorth@taljemark.se

0768-66 97 90

Tälje Mark AB Box 309 151 24 Södertälje Telefon: 08-550 142 70 Besöksadress: Gröndalsvägen 2B
Webbplats utvecklad av Trinax AB