Tälje mark

Totalentreprenör inom
mark-, betong- och anläggningsarbeten

Faktaruta

Grundades 1993.

Bedriver mark-, betong- och anläggningsarbeten inom bygg-    och infrastruktur.

Har arbetsområde Stor-
Stockholm med tyngdpunkten
förlagd till södra Stockholm.

Omsätter 2016 ca. 66 miljoner.

Är i dag 21 anställda.

Ägs av Anders Henlöv, Christina
Sand, samt Fredrik Olsson.

Medlem av Sveriges Bygg-
industrier & Stockholms Bygg-
mästareförening

Sponsrar SSK

Välkommen till Tälje Mark AB

Tälje Mark är totalentreprenör inom mark-, betong- och anläggningsarbeten, vi har
både lyckats med att öka omsättningen flera år i rad och få personalen att trivas.
Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag och industri
och gäller allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till
finplanering av nya bostadskvarter.

 

Tälje Mark AB Box 309 151 24 Södertälje Telefon: 08-550 142 70 Besöksadress: Gröndalsvägen 2B
Webbplats utvecklad av Trinax AB