Välkommen till Tälje Mark AB

Tälje Mark är totalentreprenör inom mark-, betong- och anläggningsarbeten, vi har
både lyckats med att öka omsättningen flera år i rad och få personalen att trivas.
Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag och industri
och gäller allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till
finplanering av nya bostadskvarter.

Vi drivs som ett självständigt bolag men ingår i en större koncern ägt av Infrea AB (publ).

Faktaruta

Grundades 1993.

Bedriver mark-, betong- och anläggningsarbeten inom bygg-    och infrastruktur.

Har arbetsområde Stor-
Stockholm med tyngdpunkten
förlagd till södra Stockholm.

Omsätter 2021 ca. 74 miljoner.

Är i dag 15 anställda.

Ägs av Infrea AB (publ)

Medlem av Sveriges Bygg-
industrier & Stockholms Bygg-
mästareförening

Sponsrar SSK