Affärsidé

Tälje Mark AB grundades 1993 och har sedan starten haft en god utveckling.

Idag kommer huvuddelen av uppdragen från bostadsföretag och industri och gäller allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av nya bostadskvarter. Tälje mark har också en betongavdelning. Tälje Mark är en totalentreprenör och arbetar med allt från råmark till inflyttningsklar fastighet. Några stora kunder är Södertälje kommun, TelgeBostäder, ALM-koncernen, Skanska, Peab, Besqab, JN El, Caverion, Sodexo.

Vi på Tälje Mark tänker långsiktigt och tummar aldrig på kvaliteten, oavsett hur hög efterfrågan är från kunderna. Det är en av inställningarna som gjort verksamheten stabil under både hög- och lågkonjunkturer. Detta tillsammans med goda relationer till våra beställare och underentreprenörer är några av våra grundidéer.

Allt vi gör ska vara genomtänkt och professionellt, det får vi mycket positiv feedback för från våra kunder.

Men det är inte bara kunderna som är viktiga.

Våra anställda ska känna sig delaktiga i produktionen, och ta eget ansvar. Personalen är en stor tillgång och det är viktigt att lyssna på de idéer och tankar som finns, och även att uppmuntra folk till att komma med egna idéer. Här är man inte bara en liten bricka i spelet, utan högst delaktig i företagets utveckling.

Vi är en tight organisation med korta och snabba beslutsvägar, vi har väldigt låg sjukfrånvaro och personalomsättningen är obefintlig.