Tälje mark

Totalentreprenör inom
mark-, betong- och anläggningsarbeten

Faktaruta

Grundades 1993.

Bedriver mark-, betong- och anläggningsarbeten inom bygg-    och infrastruktur.

Har arbetsområde Stor-
Stockholm med tyngdpunkten
förlagd till södra Stockholm.

Omsätter 2018 ca. 66 miljoner.

Är i dag 23 anställda.

Ägs av Infrea Mark Holding AB

Medlem av Sveriges Bygg-
industrier & Stockholms Bygg-
mästareförening

Sponsrar SSK

Tälje Mark AB Box 309 151 24 Södertälje Telefon: 08-550 142 70 Besöksadress: Gröndalsvägen 2B
Webbplats utvecklad av Trinax AB